Cloud Services

cloud-servicesazure-logo
Cloud computing is het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet.
De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica, waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.


De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort ‘wolk van computers’ vormt,
waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die computers precies staan.
De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud.
De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur.
De cloud is dus een techniek waarmee schaalbare online diensten kunnen worden aangeboden.
Zonder de mogelijkheid tot schalen heeft een aangeboden online dienst geen betrekking op cloud computing.

Hebrocom bied u naast Office 365  en Microsoft Azure de mogelijkheid om SaaS ( software as a service ) en PaaS aan te bieden.

Wij kunnen u Microsoft’s Azure clouddiensten aanbieden, of uw wensen onderbrengen in onze (private)cloud datacenters in
Nederland, België of het Verenigd Koninkrijk.
Daarnaast is het ook mogelijk services te bouwen in Hebrocom’s eigen datacenter in Tiel.

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.